RoHS چيست؟

 

          RoHS چيست؟

RoHS سرنام عبارت Restriction of Certain Hazardous Substances مي باشد. در واقع اين عبارت معرف قانوني است که در اروپا وضع شده و بر اساس توافقات، وجود 6 ماده خطرناک براي سلامتي انسان و طبيعت را در محصولات الکترونيکي و خصوصاً قطعات کامپيوتري منع کرده است. اين 6 عنصر عبارتند از: کادميوم، جيوه، کروميوم، PBB ، BDE و سرب.

ادامه مطلب …