عقد قراردادهای پشتیبانی، سرویس و نگهداری


در کنار شما هستیم…

 

این مجموعه با توسعه خدمات خود در سطح شهر تهران و تجهیز صدها آپارتمان به سیستم امنیتی و همچنین پروژه های متعدد دولتی و خصوصی گام موثری جهت امنیت شهروندان و توسعه محصولات ایرانی برداشته است.