آژیر پیزو

آژیر پیزو

آژیر پیزو داخلی 12 ولت SIREN

 

ولتاژکاری 12 ولت DC

مناسب جهت استفاده به عنوان آژیر داخلی و بک آپ در داخل دستگاه مرکزی